Jobba på Curago

Efterfrågan på våra tjänster ökar stadigt och vi behöver bli fler i gänget! Kontakta oss gärna!

Läs vad några av medarbetarna tycker om att jobba på curago

På Curago har vi ett antal gemensamma värderingar

Tillsammans kan vi erbjuda kompetens som märkbart överträffar varje enskild individ/konsult.

Tillsammans kan vi också utveckla vårt erbjudande och våra kundrelationer betydligt starkare än vad varje enskild individ förmår.


Genom att specialisera oss på frågeställningar och tjänster som omfattas av samverkan mellan verksamhet och IT blir vi kontinuerligt bättre och bättre inom detta område.


Närhet till våra kunder och dess verksamhet är väsentligt för att kunna erbjuda lösningar i ett affärsmässigt rätt tempo och att snabbt vara på plats i en redan känd miljö.

Vi är en lokal konsult som verkar i Västsverige, primärt mot relativt stora och medelstora organisationer, men vi har en internationell utblick vad gäller metoder, processer och teknik.


Förändring i våra kunders behov likväl som IT:s möjligheter att stödja affärsverksamheten hos dessa utvecklas hela tiden. Dessa faktorer kräver att vi också utvecklar vår kompetens och vårt erbjudande kontinuerligt.


Vårt arbete präglas av högsta kompetensnivå, affärsmässighet och ödmjukhet. Men också av kurage att påtala konsekvenser av beslut och agerande hos våra uppdragsgivare.

I alla våra åtaganden ska vi uppfattas som konsultativa i ordets ursprungliga mening. I vår konsultativa roll ligger att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att utveckla verksamheten med hjälp av IT.

Från våra gemensamma värderingar har vi byggt en kultur och struktur på Curago som gör att vi tillsammans kan arbeta med glädje, engagemang och ansvar.


Kontakta oss

Kontakta oss på Curago

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag eller om du har lång erfarenhet och stor kompetens inom projektledning och vill veta mer om hur det är att jobba på Curago.