Seniora konsulter

Vill du ha en reell möjlighet att påverka?

Att på allvar vara inkluderad i företagets utveckling, och samtidigt själv få en möjlighet att utvecklas.

Välkommen!

Curago bildades 2011 för att erbjuda specialistkunskap inom samverkan mellan verksamhet och IT. Vi skall vara den mest kvalificerade konsultleverantören inom detta område, och är övertygade om att grunden för detta är konsulterna. Samtidigt finns det en stor potential att leverera mervärde genom att ta tillvara på den samlade kompetensen inom Curago i varje uppdrag. Det innebär kompletterande affärsmodeller till den traditionellt timbaserade, men också en struktur och företagskultur som skapar engagemang och samhörighet. Av bland annat den anledningen erbjuds alla anställda delägarskap.

Curago har huvudkontor i Göteborg och består idag av 23 seniorkonsulter. Merparten av kunderna är stora och mellanstora företag. Sedan starten har vi upplevt ett stabilt och positivt gensvar bland kunder och anställda och söker nu nya medarbetare:

Du är självgående med bevisad kompetens inom ett eller flera av de områden vi i huvudsak genomför uppdrag:
* Verksamhetsförändring
* Projektledning
Rollen kräver en flerårig konsulterfarenhet, som leverantör och/eller som kund. I båda rollerna är det också meriterande med ett gediget kontaktnät.

För ytterligare information och intresseanmälan, kontakta
Lena Holmsten, email: lena.holmsten@curago.se

hill