Resultatdriven Ledning

Att starta ett projekt löser inga problem, att säkerställa rätt leveranser kan däremot vara helt avgörande.

DETTA ÄR CURAGOMODELLEN FÖR RESULTATDRIVEN PROJEKTLEDNING

Ett projekt i sig skapar inte några intäkter men ger möjligheter till det. Vi anser att det drivs för många projekt som saknar både mening och tydliga, mätbara mål. Att starta ett projekt löser inga problem, att säkerställa rätt leveranser i rätt tid kan däremot vara helt avgörande.

Våra projektledare är certifierade (PMP, IPMA, PRINCE2, etc.) konsulter som på sina fem fingrar behärskar projektmodeller, resursplanering, riskhantering, teambildning, intressentanalyser och mycket mer. Men det är inte det som skiljer oss från andra konsulter.

Curagos konsulter brinner för att fokusera på och styra mot nyttan parallellt med att hantera tid, kvalitet, kostnad. Detta genomsyrar också vårt sätt att planera projektets delleveranser, för att realisera nytta så tidigt som möjligt i projektet.

Vi vet att omvärlden ständigt är i rörelse, att förutsättningar förändras och att projekten därför kontinuerligt måste korrigeras för att optimera utfallet. Men om inte nyttan/intäkten som projektet syftar till överstiger projektkostnaden bör ett avslut/omprioritering av projektet omgående övervägas.

Och, lika viktigt som att ha en styrprocess som verkställer att det faktiska resultatet uppnås, lika viktigt är det att ha en urvalsprocess för att säkerställa att rätt projekt initieras.

Exempel på uppdrag inom området Projektledning:

  • Projektledning
  • Programledning
  • Portföljstrategi och projektportföljstyrning
  • Programkontor – strategi, struktur och införande
  • Projektgranskning
  • Anpassning projektmodell
  • Kvalitetssäkring
  • Testledning
  • Riskhantering
  • Utbildning IPMA/PMI

Kontakta oss

Kontakta oss på Curago

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag eller om du har lång erfarenhet och stor kompetens inom projektledning och vill veta mer om hur det är att jobba på Curago.