Affärsorienterad Styrning

Konsten att styra en verksamhet så att IT tillför så stort värde som möjligt.

DETTA ÄR CURAGOMODELLEN FÖR AFFÄRSORIENTERAD STYRNING

Den ökande digitaliseringen har medfört att IT inte längre är en isolerad del av verksamheten eller en enskild kostnadspost. IT är ett avgörande konkurrensmedel för de allra flesta företag. Därigenom har behovet av samverkan mellan IT och affärsverksamheten blivit en del av företagsstyrningen.

Vi på Curago anser att det finns ett antal centrala områden inom IT-styrningen…

  • Att likrikta företagets affärsverksamhet och företagets nyttjande av informationsteknologi.
  • Att säkra att informationsteknologin levererar rätt värde och skapar konkurrensfördelar, men också att företagets IT-infrastruktur är kostnadseffektiv.
  • Att hantera informationsteknologins risker.
  • Att mäta och följa upp resultat, nytta och prestanda i hanteringen av IT.

Vi på Curago har ett beprövat och pragmatiskt arbetssätt att hjälpa dig att analysera din verksamhet. Utifrån analysen kan vi gemensamt ta fram åtgärdsförslag och handlingsplaner.

Exempel på tjänster:

  • IT-strategi inklusive sourcingfrågor (IT Strategy) – Har sin utgångspunkt i och levererar mot företagets övergripande affärsstrategi och mål.
  • Styrning IT-resurser (IT Governance) – Med start i organisationens processer och funktioner skapas en grund för effektiv samverkan mellan verksamheten och IT, samt dess leverantörer.
  • Ledning av IT (IT Management) – Skapar en IT-organisation med väl fungerande processer, paketerade tjänster och förvaltningsstyrning.
  • Strategisk planering (IT Transformation) – På grundval av strategi och mål samt val av styrmodell och organisation ges företaget en riktning och en plan för kommande period.
  • Affärsvärdet av IT – Ger dig verktyg och underlag för rapportering och uppföljning av affärsnyttan.

Kontakta oss

Kontakta oss på Curago

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag eller om du har lång erfarenhet och stor kompetens inom projektledning och vill veta mer om hur det är att jobba på Curago.