Resultatdriven Verksamhetsutveckling

Förmågan att hantera förändring är ofta avgörande för hur lång tid det tar tills effekterna av densamma tas hem.

DETTA ÄR CURAGOMODELLEN FÖR RESULTATDRIVEN VERKSAMHETSFÖRÄNDRING

En Curagokonsult har hög kompetens inom verksamhetsanalys, IT-lösning och förändringsarbeten. Vi är verksamma inom de flesta branscher och har bred erfarenhet av komplexa förändringar.

För att nå uppsatta mål behöver varje företags verksamhet utvecklas och förändras. Detta ställer krav på förändringar i processer, arbetssätt och IT-system.

Att bara införa nya IT-lösningar ger sällan de effekter som önskas. För att optimera resultatet krävs tydliga förändringar av arbetssätt och rutiner både utanför och i systemen. I det arbetet är delaktighet, kommunikation och förankring centrala delar.

Ett förändringsarbete kan innebära stora utmaningar för organisationen. Vägen mot målet kantas av frågor som man måste hantera och ta ansvar för. Gärna på ett både konstruktivt och smidigt sätt, med stor respekt och ödmjukhet inför andra människors kompetens och yrkesroller.

Vi på Curago märker ofta att vår långa och breda erfarenhet avsevärt underlättar i dessa sammanhang. Den bidrar också starkt till ett betydligt effektivare samarbete och, inte minst, till en mer hållbar förändring.

Exempel på uppdrag inom området Verksamhetsförändring:

  • Business Case inklusive konsekvensanalys
  • Förstudie, beslutsunderlag
  • Processkartläggning, processutveckling, harmonisering processer
  • Optimering av processer med befintligt systemstöd
  • Verksamhetsanalys och kravställning med tillhörande lösningsförslag och åtgärdsplan
  • Verksamhetsarkitektur (applikations- och informationsnivå)
  • Kravställning, upphandling av system och leverantörer
  • Förändringsledning
  • Införande Lean-koncept

 


Kontakta oss

Kontakta oss på Curago

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag eller om du har lång erfarenhet och stor kompetens inom projektledning och vill veta mer om hur det är att jobba på Curago.