Fredrik Reis

Jag brinner för att arbeta mot utmanande mål tillsammans med en grupp människor.


Om Fredrik

Fredrik har erfarenheter från komplexa förändringsprojekt med stor verksamhetspåverkan.

Ett flertal av projektuppdragen har föregåtts av analysarbete för att ta fram beslutsunderlag.

Fredrik har lång erfarenhet av olika chefsroller inom tjänstesektorn. Arbetsuppgifterna har inneburit såväl resultat- som personal och kundansvar.

LinkedIn
Kontakt