Helena Spiess

Har lett förändringar i turbulenta tider och som projekt/programledare ansvarat för flera räddningsaktioner.


Om Helena

Helena kan leda de riktigt tuffa förändringarna som krävs när organisationer behöver anpassas till nya strategier och inriktningar.

Helena har i roller som CIO och projekt/programledare inom internationella företag arbetat med styrnings- och ledningsfrågor.
Hon har bl.a. verkat inom branscher som bank, försäkring och telekom.

Helena hjälper till i det strategiska arbetet med omfattande förändringsarbeten.
Kontakta Curago om du vill veta mer om Helena.

LinkedIn
Kontakt