Inge Olausson

Lång erfarenhet av verksamhetsledning på strategisk nivå inom IT och logistik.


Om Inge

Inge kan frågorna som rör företagets verksamhetsledning och har lång erfarenhet av strategiska frågor.

Inge har i roller som COO och CIO inom internationella företag arbetat med styrnings- och ledningsfrågor både operativt och i olika stödfunktioner. Han har bl.a. verkat inom branscher som media, hälso/sjukvårdsprodukter och tillverkande industri.

Inge hjälper till i det strategiska arbetet med omfattande förändringsarbeten. Kontakta Curago om du vill veta mer om Inge.

LinkedIn
Kontakt