Jerker Jonson

Att nå målet och att få människorna i teamet att lyckas är starka drivkrafter.


Om Jerker

Engagerad och erfaren att leda människor och projekt igenom förändringar, eller om så krävs skapa stabilitet i verksamheten.

I Jerkers ledarskap oavsett om det gäller ett projekt eller ett rent chefskap försöker han eftersträva att vara ett föredöme, att inspirera och motivera. Jerker tror att man genuint måste bry sig om de man ansvarar för och den uppgift man har för att lyckas nå målet.

Han kombinerar struktur, kommunikation med goda skratt. Kontakta Curago om du vill veta mer om Jerker.

LinkedIn
Kontakt