Lars Hovtun

Med stort fokus på att skapa en bra struktur i en komplex verklighet.


Om Lars

Lars är en projekt- och förvaltningsledare med lång erfarenhet av olika typer av projekt inom större organisationer.

Att bygga förtroende för hur man kan jobba tillsammans för att uppnå mål och nytta, samt att ha roligt när det görs är en av hans stora styrkor. Han har också en bra förmåga att skapa ordning och reda. Att ha full koll på att det som görs samstämmer med uppsatta mål är en självklarhet för Lars.

LinkedIn
Kontakt