Lena Holmsten

Hon använder sina insikter för att sätta sig in i kundens situation.


Om Lena

Lena gillar att arbeta tillsammans med andra för att utveckla verksamheter och skapa mervärde för såväl kunder som den egna organisationen.

Hon har mer än 25-års erfarenhet från olika ledande roller, såväl av operativ karaktär som på en övergripande nivå. Lena har stor förståelse för frågor som rör verksamheters olika behov och de krav som kan ställas i olika skeden.

Sina insikter använder hon gärna för att sätta sig in i olika situationer och bidra till att finna bra lösningar.

LinkedIn
Kontakt