Lennart Börjesson

Stor erfarenhet av projekt med medlemmar från olika kulturer och länder.


Om Lennart

Har under hela sitt yrkesverksamma liv jobbat med utveckling och innovation inom flera olika branscher. Största delen av tiden har Lennart jobbat som Projektledare eller Programledare i internationella projekt. Projekten har både varit verksamhetsorienterade och rent tekniska projekt. Flera av projekten har varit verksamhetskritiska inom branscher som Logistik, Fordon och Rymd.

Lennarts personliga egenskaper är; engagerad, bra analytisk förmåga och flexibel. Han är också lösningsorienterad och leveransfokuserad.

Hans ledarskap karakteriseras av coachande, mänsklighet och beslutsamhet att uppnå målen. Kontakta Curago om du vill veta mer om Lennart.

LinkedIn
Kontakt