Mats Skarp

Mycket god förståelse för hela livscykeln av information och informationssystem.


Om Mats

Mats är mycket erfaren inom behovs- och verksamhetsanalys och arbetar med informationsarkitektur och information management i stora komplexa organisationer i internationella miljöer.

Mats har en mycket bred erfarenhet inom olika branscher som fordon, läkemedel, bank- och försäkring, offentlig verksamhet och försvarsindustri. Rollerna är allt från projektledning, verksamhets- och kravanalys, systemutveckling till implementering.

Med dubbla civilexamina kan Mats se helheten i hela informationssystemet. Kontakta Curago om du vill veta mer om Mats.

LinkedIn
Kontakt