Informations­säkerhet enligt NIS-direktivet

NIS-direktivet ställer högre krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för de verksamheter som levererar en samhällsviktig tjänst. Vi kan både ro ett NIS-projekt i hamn och vägleda er till långsiktig efterlevnad.
platshållarbild på en katt

Detta är NIS-direktivet

NIS-direktivet – där NIS står för nätverks- och informationssäkerhet – gäller sedan 2018 leverantörer av samhällsviktiga tjänster, både i privat och offentlig sektor. Bland de tjänster som omfattas finns exempelvis energi, transport, hälso- och sjukvård, digitala tjänster, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur och distribution av dricksvatten.

Så jobbar vi med NIS-projekt

Vi på Curago har kompetensen som krävs för att leda ert NIS-projekt i mål. I vårt erbjudande kring NIS ingår en analys av er verksamhet för att avgöra om och på vilka sätt ni omfattas av NIS-direktivet. Vi fastställer också vad som därefter behöver göras för att uppnå ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som leder till lagefterlevnad.

Vi kan i ett tidigt skede avgöra vilket kompetensbehov som finns i just er verksamhet. Vi vet vilka steg som måste genomföras och i vilken ordning. Vi vet vilka fallgropar och risker som finns i ett NIS-projekt och hur ni bäst ska göra för att öka medvetandegraden i verksamheten och involvera informationssäkerhetsarbetet i befintliga processer.

Vi följer MSBs rekommendation genom att använda oss av ISO27001 och MSB:s metodstöd i våra NIS-projekt. Vi har dessutom erfarenhet av projektmodeller som PPS, XLPM med flera. Tillsammans och med stöd av vår samlade kompetens kan vi erbjuda ett komplett projektledarerbjudande för genomförandet av ett NIS-projekt.

Resultatet

En trygg förändringsresa där ni slipper undra vad ni missat eller borde gjort annorlunda. Och när vi är i hamn – säkerhet som gör att er verksamhet kan möta framtiden med tillförsikt.

helena folkow

Vill du veta mer? Kontakta

Projektanalys

 Står ni i startgroparna för ett nytt projekt eller funderar ni på hur era pågående ska drivas vidare? Vi hjälper er att analysera nuläget och staka ut riktningen för en framgångsrik fortsättning.

RPA

Med Robotics Process Automation, RPA, kan er organisation både öka produktiviten och frigöra kapacitet för mer utvecklande uppgifter. Vi vägleder er steg för steg.