Projektanalys

Projekt kan gå i stå, tappa riktning eller leda till oönskade resultat. Men de kan också bli riktiga framgångssagor. Vi vet vilka vägval som är avgörande.
platshållarbild på en katt

Detta är projektanalys

En projektanalys hjälper er när ni planerar ett framtida projekt eller när ni vill få en tydligare bild av ett pågående. Inför en projektstart kan vi hjälpa er att kartlägga förutsättningarna och lägga en plan framåt. När ett projekt har pågått ett tag kan vi granska och utvärdera det, för att därefter föreslå åtgärder som leder till ett lyckat resultat.

Så jobbar vi med projektanalys

Vi på Curago kan analysera projektet som ska startas upp och därifrån föreslå vilka processer och leverabler som är viktiga för att uppnå ett lyckat resultat.

Har projektet pågått en tid så kan vi genomföra intervjuer med medarbetare och beställare, analysera resultatet och leverera en rapport med förslag på åtgärder för en framgångsrik fortsättning.

Vår analys utgår från ISO/IEC 33001:2015 Information Technology – Process assessment (även kallad SPICE) och ”best practices” från olika branscher. Curago har medarbetare som är projektledare inom olika branscher vilket ger oss en styrka i att utifrån analysen föreslå rekommenderade åtgärder.

Vi erbjuder också en ”projektakut” för riktade insatser samt djupare analyser av vilka processer som behövs för att uppnå ett lyckat resultat.

Resultatet

När vi lämnar över vår projektanalys till er har ni en klar bild av nuläget, hur väl ert projekt fungerar eller kan fungera och vilka beslut som kommer att leda till framgång.

lennart börjesson

Vill du veta mer? Kontakta

RPA

Med Robotics Process Automation, RPA, kan er organisation både öka produktiviten och frigöra kapacitet för mer utvecklande uppgifter. Vi vägleder er steg för steg. 

NIS-direktivet

Omfattas ni av NIS-direktivet? Vi hjälper er att få fungerande processer på plats så att ni kan möta de höjda kraven på säkerhet i nätverk och informationssystem.