LOKAL KONSULT – GLOBAL ARENA

Styrning • Verksamhetsutveckling • Ledning

Om Curago

Curago är ett konsultbolag specialiserat på förändringsarbeten. Fokus ligger på att hjälpa företag att effektivisera sina verksamhetsprocesser. Våra primära arbetsområden är Projektledning, Verksamhetsförändring och IT-styrning.

Med rötterna i Västsverige

Hälften av våra uppdrag gör vi hos de västsvenska storföretagen, den andra hälften hos mellanstora kunder i regionen – flertalet aktörer på den internationella marknaden. Vi ser att kombinationen av uppdragsgivare främjar både våra kunder och våra medarbetares utveckling.

Samverkan för effektivare arbetssätt

Vi ser en stor potential i de flesta organisationer att arbeta effektivare, göra rätt saker och på rätt sätt, inom verksamheters processer och användandet av relevant IT-stöd. Det visar inte minst den kundundersökning vi genomfört. Den visar också att grunden för ett effektivare arbetssätt är bättre samverkan mellan verksamhet och IT.


Tre modeller för mervärden

Genom åren har vi lärt oss betydelsen av att hela tiden vara lyhörda för nya tänkesätt och att möta utmaningar. Små som stora.


Ett stort antal kvalificerade uppdrag

Tillsammans har vi genomfört hundratals kvalificerade uppdrag där samverkan mellan verksamhet och IT har varit avgörande för resultatet. Detta har skett inom expertområden såsom:

• Logistik och distribution
• Finansiella processer
• Sälj och marknad
• Affärssystem
• Produktion
• Produktutveckling