Curago Konsulter

Ledning, styrning & verksamhetsutveckling

Curago är ett IT-konsultbolag med expertis inom ledning, styrning och verksamhetsutveckling. Kontakta oss när du behöver genomföra en förändringsresa, tillsätta en roll eller interimstjänst. 

Konsultbolag med senior expertis

Vi är ett konsultbolag med expertis inom ledning, styrning och verksamhetsutveckling. Till oss vänder sig företag och organisationer för att tillsätta en roll, en interimstjänst eller för att vi tillsammans genomför deras förändringsresa. Vi arbetar strukturerat och engagerat för att alltid ge er tillgång till Curagos samlade kompetens. Vi gör ingenting halvhjärtat och bidrar var och en med pulsen hos ett helt lag. Vad det innebär för dig som kund? En nytta som visar sig i resultatet, men som också känns hos varje individ.

Aktuella trender

Digitalisering

Hållbarhet

Kontinuerlig Förändring

Artificiell Intelligens (AI)

Compliance

Cybersäkerhet

Senaste nytt

Vår värdegrund är viktig för oss

kompetens

Kompetens

Vi besitter högsta relevanta kompetens och expertis inom våra fokusområden. Tillsammans erbjuder vi kompetenser som märkbart överträffar den hos varje enskild individ.

Vi skapar varaktig och hållbar nytta för kundens affär.

kurage

Kurage

Vår erfarenhet präglas av kurage och professionell prestigelöshet. Vi har mod att vara ärliga, och med vår förståelse för affären kan vi påtala konsekvenser på ett medmänskligt vis.

hjärta

Hjärta

Vi har en mänsklig kultur genom förtroendefulla samtal och öppen dialog. Vi har ett hållbarhetsengagemang, utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Vi uppskattar en hög grad av tillit och har jämlika villkor och förutsättningar på Curago. 

Varför Curago?

1

Vi sätter nyttan främst

Vår främsta drivkraft är att skapa varaktig, hållbar nytta.
Därför utgår allt vårt arbete från hur nyttan kan maximeras – på riktigt och i längden. Ser vi att nyttan med ett projekt eller en metod kan ifrågasättas, då har vi kurage att säga ifrån.

2

Relationer som ger resultat

Vägen mot ett önskat mål kantas ofta av oförutsedda utmaningar som bäst hanteras tillsammans. Vi erbjuder avtal som utgår från det önskade resultatet, snarare än från individen. På så sätt kan vi ta fasta på de kompetenser som gör mest nytta för er vid varje givet tillfälle.

3

Vi är prestigelösa

Vi vill att kunden ska lyckas, och med hjälp av Curagos djupgående kunskaper och höjda blick gör vi det tillsammans. Vi har ett agilt förhållningssätt och när situationen kräver det, lägger vi om kursen. För oss går prestigelöshet hand i hand med professionalitet.

4

Ni får tillgång till hela teamet

Tillsammans kan vi erbjuda kompetenser som märkbart
överträffar den hos varje enskild individ. Oavsett hur många Curagokonsulter du har på plats, så har du alltid tillgång till hela teamet – direkt eller indirekt.

Några av våra kunder

Behöver ni vägledning & stöttning? Låt oss hjälpa er.