Tillsammans gör vi nytta

Curago erbjuder konsulttjänster inom fälten ledning, styrning och verksamhetsutveckling. Dessa tjänster kan levereras på det sätt som bäst passar era behov.

Ni kanske vet exakt vad ni behöver. Eller så vet ni bara att ni måste börja göra något
annorlunda. Men vad? Och hur? Hos oss finns erfarenheten och kompetensen som krävs för att vägleda och stötta er genom ett förändringsarbete, oavsett vilket skede ni befinner er i.

Vi förstärker ert team med rätt kompetens på det sätt som gör mest nytta för er.

Anlita våra konsulter

Curagos konsulter har djupgående kunskaper och lång erfarenhet från en mängd olika branscher. Vår samlade expertis hör till fälten verksamhetsutveckling, ledning och styrning. Inom dessa fält navigerar vi tryggt för att leda och rådge er under förändringsresan.

En Curagokonsult anlitar du exempelvis som

 • Programledare
 • Projektledare
 • Förändringsledare
 • Testledare
 • Business Analyst
 • Verksamhetsutvecklare
 • Scrum Master
 • IT-arkitekt
Kontakta oss för att anlita våra konsulter.

Tillsätt en interimstjänst

På Curago är vi vana att verka i ”linjen” och stötta företag och verksamheter när betydande roller behöver fyllas i väntan på en ny rekrytering. Vi axlar ansvaret som krävs och lämnar över på ett tydligt, professionellt sätt när den aktuellla tjänsten är tillsatt och nästa person tar över.

Vi kan tillsätta tjänster interimt hos er så som

 • CIO
 • CTO
 • COO
 • PMO Manager
 • Förvaltningsledare
 • Portföljledare
 • Produktledare
 • Systemarkitekt
Kontakta oss för att tillsätta en interimstjänst.