Ledning, styrning och verksamhetsutveckling

Våra konsulttjänster

Curago erbjuder konsulttjänster inom fälten ledning, styrning och verksamhetsutveckling. Dessa tjänster kan levereras på det sätt som bäst passar era behov. Ni kanske vet exakt vad ni behöver. Eller så vet ni bara att ni måste börja göra något annorlunda. Men vad? Och hur? Hos oss finns erfarenheten och kompetensen som krävs för att vägleda och stötta er genom ett förändringsarbete, oavsett vilket skede ni befinner er i.

Teama upp med Curago

Konsultbolag finns det många av. Men vi vågar påstå att inget annat är som Curago. När vi ansluter oss till ert team får ni tillgång till vårt. Och kompetensen som finns i hos oss är både på bredden och på djupet.

Vi bidrar med spetskompetens men också med omdöme. Det finns många goda skäl att välja Curago, men här följer fyra specifika anledningar att anlita just oss:

1

Vi sätter nyttan främst

Vår främsta drivkraft är att skapa varaktig, hållbar nytta.
Därför utgår allt vårt arbete från hur nyttan kan maximeras – på riktigt och i längden. Ser vi att nyttan med ett projekt eller en metod kan ifrågasättas, då har vi kurage att säga ifrån.

2

Relationer som ger resultat

Vägen mot ett önskat mål kantas ofta av oförutsedda utmaningar som bäst hanteras tillsammans. Vi erbjuder avtal som utgår från det önskade resultatet, snarare än från individen. På så sätt kan vi ta fasta på de kompetenser som gör mest nytta för er vid varje givet tillfälle.

3

Vi är prestigelösa

Vi vill att kunden ska lyckas, och med hjälp av Curagos djupgående kunskaper och höjda blick gör vi det tillsammans. Vi har ett agilt förhållningssätt och när situationen kräver det, lägger vi om kursen. För oss går prestigelöshet hand i hand med professionalitet.

4

Ni får tillgång till hela teamet

Tillsammans kan vi erbjuda kompetenser som märkbart
överträffar den hos varje enskild individ. Oavsett hur många Curagokonsulter du har på plats, så har du alltid tillgång till hela teamet – direkt eller indirekt.

Anlita en konsult

Curagos konsulter har djupgående kunskaper och lång erfarenhet från en mängd olika branscher. Vår samlade expertis hör till fälten verksamhetsutveckling, ledning och styrning. Inom dessa fält navigerar vi tryggt för att leda och rådge er under förändringsresan.


En Curagokonsult anlitar du exempelvis som

 • Programledare
 • Projektledare
 • Förändringsledare
 • Testledare
 • Business Analyst
 • Verksamhetsutvecklare
 • Scrum Master
 • IT-arkitekt

Tillsätt en interimstjänst

På Curago är vi vana att verka i ”linjen” och stötta företag och verksamheter när betydande roller behöver fyllas i väntan på en ny rekrytering. Vi axlar ansvaret som krävs och lämnar över på ett tydligt, professionellt sätt när den aktuellla tjänsten är tillsatt och nästa person tar över.

Vi kan tillsätta tjänster interimt hos er så som

 • CIO
 • CTO
 • COO
 • PMO Manager
 • Förvaltningsledare
 • Portföljledare
 • Produktledare
 • Systemarkitekt

Aktuella trender

Digitalisering

Hållbarhet

Kontinuerlig Förändring

Artificiell Intelligens (AI)

Compliance

Cybersäkerhet

Digitalisering

Fortsatt och ökande behov hos våra kunder att utveckla affärsmodeller till att stödja och leverera ny information och funktion till nya aktörer. 

På Curago är vi övertygade om att förmågan att digitalisera hållbart är den avgörande faktorn som kommer att särskilja din verksamhet från konkurrentens. Och vi hjälper dig gärna på den resan. Vi hjälper vi dig med att digitalisera och automatisera så du slipper repetitivt arbete, flaskhalsar och bristande kvalitet.

Hållbarhet

Ökande behov hos våra kunder att utveckla affärsmodeller till att leverera hållbara tjänster och produkter, utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

Vår åsikt är att IT-branschen spelar en viktig roll för att skapa och utforma ett hållbart samhälle, att minska den negativa inverkan som våra produkter och tjänster har på människor och planeten, och att utveckla cirkulära affärsmodeller. Curago erbjuder dig hjälp att uppnå det du vill åstadkomma med din verksamhet, din vision, dina affärs- och hållbarhetsmål.

Genom vårt medlemskap i branschföreningen Digitaliseringskonsulterna accelererar vi också vårt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle. 

Kontinuerlig Förändring

Fortsatt och ökande behov hos våra kunder att organisera och strukturera sig Agilt, för att kontinuerligt och proaktivt leverera innovativa lösningar i en konstant föränderlig omgivning.

Vi erbjuder din organisation de steg som behövs för att skapa en kultur som stöder förändringar. Vi vet att en avgörande framgångsfaktor är att engagera medarbetarna i förändringen så att de blir en del av den.

Artificiell Intelligens (AI)

Ökande behov hos våra kunder att dra nytta av AI i sitt beslutsfattande, sina analyser och leveranser.

Vi erbjuder AI-kompetens och kunskap för att guida er fram i vilka steg man behöver ta för att landa i mindre komplexa initiativ, inte minst avseende datakomplexitet. Detta bemöter vi med en systematisk modell för införande av AI.

Compliance

Fortsatt och ökande behov hos våra kunder att uppfylla bredare och djupare regulatoriska och integritetsrelaterade krav från internationella och nationella aktörer. 

Compliance är ett komplext område att sätta sig in i, man uppnår ökad säkerhet samt undviker sanktioner eller böter. Låt oss hjälpa er att se över vilka regulatoriska krav du behöver följa inom din branch.

Cybersäkerhet

Fortsatt och ökande behov hos våra kunder att säkerställa rätt nivå av säkerhet och integritet, i en alltmer divergerande, tillgänglig och utsatt infrastruktur.

Alla verksamheter har informationen som är värdefull för verksamheten, dels som helhet och för den enskilda individen. Vi hjälper dig att upprätta processer och rutiner så att information hanteras korrekt och skyddas från obehöriga.