Tillsammans gör vi nytta

Curago erbjuder konsulttjänster inom fälten ledning, styrning och verksamhetsutveckling. Dessa tjänster kan levereras på det sätt som bäst passar era behov.
Ni kanske vet exakt vad ni behöver. Eller så vet ni bara att ni måste börja göra något
annorlunda. Men vad? Och hur? Hos oss finns erfarenheten och kompetensen som krävs för att vägleda och stötta er genom ett förändringsarbete, oavsett vilket skede ni befinner er i.

Våra aktuella erbjudanden är paketerade för att möta de utmaningar vi ser att många står inför just nu. Vi förstärker ert team med rätt kompetens på det sätt som gör mest nytta för er.

Anlita våra konsulter

Curagos konsulter har djupgående kunskaper och lång erfarenhet från en mängd olika branscher. Vår samlade expertis hör till fälten verksamhetsutveckling, ledning och styrning. Inom dessa fält navigerar vi tryggt för att leda och rådge er under förändringsresan.

En Curagokonsult anlitar du exempelvis som

 • Programledare
 • Projektledare
 • Förändringsledare
 • Testledare
 • Business Analyst
 • Verksamhetsutvecklare
 • Scrum Master
 • IT-arkitekt
Kontakta oss för att anlita våra konsulter.

Tillsätt en interimstjänst

På Curago är vi vana att verka i ”linjen” och stötta företag och verksamheter när betydande roller behöver fyllas i väntan på en ny rekrytering. Vi axlar ansvaret som krävs och lämnar över på ett tydligt, professionellt sätt när den aktuellla tjänsten är tillsatt och nästa person tar över.

Vi kan tillsätta tjänster interimt hos er så som

 • CIO
 • CTO
 • COO
 • PMO Manager
 • Förvaltningsledare
 • Portföljledare
 • Produktledare
 • Systemarkitekt
Kontakta oss för att tillsätta en interimstjänst.

Aktuella erbjudanden

Med vår samlade kompetens löser vi era specifika utmaningar.

postitlappar

RPA

Robotics Process Automation, RPA, öppnar upp nya möjligheter. Vi hjälper er att optimera tekniken på ett hållbart sätt.

händer som skriver på en laptop

Projekt­analys

Vi hjälper er att förbereda ett nytt projekt eller utreda nyttan med ett pågående.

person i motljus

NIS-direktivet

Driver du en verksamhet som klassas som samhällsviktig? Vi stödjer dig i ditt arbete att följa NIS-direktivet.