Martin Front

AI-fokus med Microsoft Copilot

Som konsulter är vi aldrig bättre än vår samlade kunskap, och vi vill ödmjukt tro att vi aldrig blir fullärda. Därför håller vi regelbundet korta utbildningstillfällen tillsammans.

Nyligen fick vi det stora nöjet att lyssna på Martin Front på vårt partnerföretag Canmer Data AB när han berättade om Microsofts AI-assistent Copilot.

Copilot är fortfarande i sin linda men hur tycker du att man bäst kan dra nytta av Co-Pilot i dagsläget Martin?

– Ja precis, det kommer ju bara att växa med möjligheterna för hela Copilot-flottan. Det jag använder Copilot for Microsoft 365 mest till just nu är mötesrelaterat och att få koll på utdelade AP´s eller kommentarer under mötet som jag sedan kan gå tillbaka till.

Spännande. Och när tror du vi nått en punkt där robotarna tar över våra jobb?

– Jag tror nog inte att det handlar om att AI kommer ta över våra jobb helt och hållet, snarare tror jag att de kommer komplettera oss och göra att vi kan fokusera på det vi gör bäst för att sedan överlåta saker till AI som de kan göra bättre än oss.

Martin skickar också med ett stalltips:

Ställ frågor till Copilot i Teams under mötets gång, t.ex. ”Vilka frågor bör jag ställa till person A”. Jag tror man kan bli förvånad över vilka bra saker som kan komma fram av det!

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar

Påsken

Påsken, en tid då livet står i fokus. För några handlar det om religion, för andra om det liv som åter börjar spira i marken…

Läs mer »

Musik ska byggas utav glädje…

När den bruna dörren slås upp från trapphuset in till vårt kontor är vår skivspelare något av det första man ser. På prydliga hyllor längs väggarna står ett trettiotal vinylskivor uppradade, var och en noga utvald…

Läs mer »