Vår-Event hos Curago: Nätverkande och Cybersäkerhet!

Solens strålar välkomnade oss när över 50 gäster samlades på Curago för vårt årliga Vår-Event. Det blev en kväll fylld med nya insikter och stärkta nätverk. I centrum stod Thomas Klahr presentation, en resa genom Cybersäkerhetens värld och Volvos engagemang för Change Management. Thomas inspirerade oss med sina erfarenheter från Volvo Group. Han delade med […]

Förenkla Framgången: En Gemensam Väg för Governance, Risk and Compliance (GRC)!

GRC är en integrerad strategi för att säkerställa att din organisation når sina mål, hanterar sina risker och uppfyller regulatoriska krav. Ett GRC-system är inte bara ett verktyg; det är en helhetslösning som binder samman organisationen och skapar en gemensam förståelse för styrning och risker. Nyckeln är att med verktyget implementera ett gemensamt arbetssätt och […]

Psykologisk Trygghet på Arbetsplatsen: En nyckel till framgång

Psykologisk Trygghet

Psykologisk trygghet på arbetsplatsen har blivit alltmer erkänd som en avgörande faktor för att främja produktivitet, kreativitet och välmående bland anställda. Medan traditionella företagsstrukturer fokuserar på hierarki och auktoritet, betonar psykologisk trygghet en miljö där alla känner sig bekväma att dela sina idéer, åsikter och bekymmer utan rädsla för negativa konsekvenser. Forskning visar att team […]