Vill du ha en reell möjlighet att påverka?

Att på allvar vara inkluderad i företagets utveckling, och samtidigt själv få en möjlighet att utvecklas.


Det här är Curago

Curago bildades 2011 för att erbjuda specialistkunskap inom samverkan mellan verksamhet och IT. Vi skall vara den mest kvalificerade konsultleverantören inom detta område, och är övertygade om att grunden för detta är konsulterna. Samtidigt finns det en stor potential att leverera mervärde genom att ta tillvara på den samlade kompetensen inom Curago i varje uppdrag. Det innebär kompletterande affärsmodeller till den traditionellt timbaserade, men också en struktur och företagskultur som skapar engagemang och samhörighet. Av bland annat den anledningen erbjuds alla anställda delägarskap.

Curago har huvudkontor i Göteborg och merparten av kunderna är stora och mellanstora företag. Sedan starten har vi upplevt ett stabilt och positivt gensvar bland kunder och anställda och vi söker nu nya medarbetare.

 

Kvalifikationer

Du är självgående med bevisad kompetens inom ett eller flera av de områden vi i huvudsak genomför uppdrag:

  • Styrning
  • Verksamhetsutveckling
  • Ledning


Rollen kräver en flerårig konsulterfarenhet, som leverantör och/eller som kund. I båda rollerna är det också meriterande med ett gediget kontaktnät.


Just nu söker vi speciellt dig med kunskap inom: 
  • Digital Transformation Leads


Planera och genomföra digital transformering;
Att kunna värdera nuläget och utifrån den ta fram en plan och sedan genomföra den i syfte att att kunden lyckas med sin affär och sin digitala förflyttning

Erfarenhet som projektledare för transformering

Erfarenhet som chef i ”linjen” som genomgått transformeringar

För att kunna lyckas med detta tror vi att du förutom har erfarenhet av transformeringar så har du intresse, insikt och kännedom om digitala lösningar som stödjer kundens strategi och affär.

  • Agil ledare_Agil coach


Kunna verka som konsult i agila roller såsom Agil coach, Scrum Master, Release Train Engineer, Product Owner, etc.

Kunna stödja och utveckla verksamheter som vill göra en agil förflyttning och skapa struktur och stabilitet i sitt arbetssätt.