VILL DU HA EN REELL MÖJLIGHET ATT PÅVERKA?

Att på allvar vara inkluderad i företagets utveckling, och samtidigt själv få en möjlighet att utvecklas.

Det här är Curago

Curago bildades 2011 för att erbjuda specialistkunskap inom samverkan mellan verksamhet och IT. Vi skall vara den mest kvalificerade konsultleverantören inom detta område, och är övertygade om att grunden för detta är konsulterna. Samtidigt finns det en stor potential att leverera mervärde genom att ta tillvara på den samlade kompetensen inom Curago i varje uppdrag. Det innebär kompletterande affärsmodeller till den traditionellt timbaserade, men också en struktur och företagskultur som skapar engagemang och samhörighet. Av bland annat den anledningen erbjuds alla anställda delägarskap.

Curago har huvudkontor i Göteborg och merparten av kunderna är stora och mellanstora företag. Sedan starten har vi upplevt ett stabilt och positivt gensvar bland kunder och anställda och vi söker nu nya medarbetare.

Kvalifikationer

Du är självgående med bevisad kompetens inom ett eller flera av de områden vi i huvudsak genomför uppdrag:

  • Styrning
  • Verksamhetsutveckling
  • Ledning

Rollen kräver en flerårig konsulterfarenhet, som leverantör och/eller som kund. I båda rollerna är det också meriterande med ett gediget kontaktnät.

just nu söker vi speciellt dig med kunskap inom:

-Projektledning ERP/Affärssystem

Generella krav: Mångårig erfarenhet av att leda komplexa och verksamhetsnära projekt. 

Specifika krav: Ledning av ERP/Affärssystemsprojekt. 

-Verksamhetsutvecklare med processfokus

Generella krav: Mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling, processkartläggning och kravanalys. 

Specifika krav: Kunskap om olika metoder för processkartläggning. 

 

För ytterligare information och intresseanmälan, kontakta

anders theodorsson

För ytterligare information och intresseanmälan, kontakta

Våra tjänster

Oss kan du anlita som traditionella konsulter, för att tillträda en interimsroll eller för att lösa ett specifikt problem.

Vårt team

Det är människorna som är Curago.
Hitta den person eller kompetens
som du letar efter här.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er vidare? Hör av dig.