Konsultbolag med sernior experits

Om Curago

Curago vägleder och stöttar verksamheter i förändring. Vi är ett konsultbolag med senior expertis inom ledning, styrning och verksamhetsutveckling. Till oss vänder sig företag och organisationer för att komplettera sin kompetens gällande förändring. Oftast – men inte alltid – så har våra kunder precis som vi sin bas i Västsverige.

Vår värdegrund är viktig för oss

kompetens

Kompetens

Vi besitter högsta relevanta kompetens och expertis inom våra fokusområden. Tillsammans erbjuder vi kompetenser som märkbart överträffar den hos varje enskild individ.

Vi skapar varaktig och hållbar nytta för kundens affär.

kurage

Kurage

Vår erfarenhet präglas av kurage och professionell prestigelöshet. Vi har mod att vara ärliga, och med vår förståelse för affären kan vi påtala konsekvenser på ett medmänskligt vis.

hjärta

Hjärta

Vi har en mänsklig kultur genom förtroendefulla samtal och öppen dialog. Vi har ett hållbarhetsengagemang, utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Vi uppskattar en hög grad av tillit och har jämlika villkor och förutsättningar på Curago. 

Det här är Curago

På Curago arbetar konsulter med gedigen erfarenhet. Men vi förenas också av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av kurage och professionell prestigelöshet. Vi gör ingenting halvhjärtat. Tvärtom tillför varje Curagokonsult pulsen hos ett helt lag. Tillsammans löser vi komplexa problem för våra kunders räkning, samtidigt som vi hämtar inspiration och energi från varandra.

Den som anlitar oss får såväl relevant spetskompetens som ett team av kloka huvuden på sin sida. Det i sin tur ger både goda resultat och en tryggare förändringsresa.

Några av våra kunder

Hållbarhet

Curago har valt att ansluta sig till branschföreningen Digitaliseringskonsulterna i syfte att accelerera vårt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle. För att Sverige ska bli fossilfritt kommer det krävas en transformation av hela samhället. De lösningar som digitalisering möjliggör och som vi hjälper våra kunder att implementera har mycket stor potential att minska de globala utsläppen av växthusgaser.

Genom vårt medlemskap i föreningen vill vi hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter. Medlemskapet innebär att vi aktivt bidrar till att stötta politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige, genom digitalisering och innovation, snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat. #digital4climate

Teama upp med Curago

Konsultbolag finns det många av. Men vi vågar påstå att inget annat är som Curago. När vi ansluter oss till ert team får ni tillgång till vårt. Och kompetensen som finns i det, den går både på bredden och på djupet.

Vi är alla seniora i ordets bästa bemärkelse. Det vill säga, vi bidrar med spetskompetens men också med omdöme. Det finns många goda skäl att välja Curago, men här följer fyra specifika anledningar att anlita just oss:

”En av Curagos viktigaste värderingar är Hållbarhet. Vi har ett ansvar såväl gentemot oss själva som mot våra kunder att identifiera och leverera långsiktigt hållbara lösningar, utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Tillsammans är vi starkare, därför är det naturligt för oss att i samverkan med övriga Digitaliseringskonsulter stödja vår omgivning i denna allas vår gemensamma resa.” 

Anders Theodorsson / CEO Curago

Behöver ni vägledning & stöttning? Låt oss hjälpa er.