Det här är Curago

Curago vägleder och stöttar verksamheter i förändring. Vi är ett konsultbolag med senior expertis inom ledning, styrning och verksamhetsutveckling. Till oss vänder sig företag och organisationer för att komplettera sin kompetens gällande förändring.
Oftast – men inte alltid – så har våra kunder precis som vi sin bas i Västsverige.

På Curago arbetar konsulter med gedigen erfarenhet. Men vi förenas också av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av kurage och professionell prestigelöshet. Vi gör ingenting halvhjärtat. Tvärtom tillför varje Curagokonsult pulsen hos ett helt lag. Tillsammans löser vi komplexa problem för våra kunders räkning, samtidigt som vi hämtar inspiration och energi från varandra.

Den som anlitar oss får såväl relevant spetskompetens som ett team av kloka huvuden på sin sida. Det i sin tur ger både goda resultat och en tryggare förändringsresa.

Hållbarhet nås då vi har balans över tid

På Curago sammanfattar vi vår värld i: jag, Curago, kund/samhälle. Vi människor ska hålla i längden, Curago som företag måste ha ett hållbart ansvar och våra kunder vill vi ha långvariga relationer med. Vi tittar på perspektiven socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar då vi skapar nytta ute hos kund/samhälle och indirekt skapar nytta för Curago och individen.

Socialt – Genom att må bra som individ kan man leda sig själv och andra, prestera ute hos kund och vara en engagerad medarbetare. Curago ger verktygen och möjligheterna.

Miljö – Curago är en del av samhället och måste bidra till en fortsatt utveckling. Företaget såväl som alla anställda på Curago behöver ta ansvar för att minska miljöpåverkan.

EkonomiGenom att Curago har ett långsiktigt synsätt vad gäller lönsamhet och finansiell stabilitet skapas förutsättningar för att kunna vara en del i att utveckla samhället. Detta skapar trygghet för kunder och medarbetare samt är en plattform för oss medarbetare på Curago att utgå från och verka i.

Våra tjänster

 Oss kan du anlita som traditionella konsulter, för att tillträda en interimsroll eller för att lösa ett specifikt problem.

Vårt team

Det är människorna som är Curago.
Hitta den person eller kompetens
som du letar efter här.

Jobba hos oss

Vi är varandras lagkamrater och arbetsmiljö. Att checka in på jobbet ska vara som att komma hem.