Trender och Utmaningar i Hamnindustrin

Trender och Utmaningar i Hamnindustrin: Digital Tvilling, Automation och Cybersäkerhet!

Hamnindustrin har under de senaste åren genomgått betydande förändringar, för att hålla jämna steg har hamnar världen över börjat anpassa sig till de senaste trenderna. Tre avgörande områden som sticker ut i detta sammanhang är Smart Ports – digital tvilling, automation och cybersäkerhet.

Smart Ports – Digital Tvilling
Genom att skapa en digital tvilling av en hamninfrastruktur samt dess maskinpark kan operatörer ta ett kritiskt steg mot visionen kring smarta hamnar genom att övervaka och optimera verksamheten i realtid. Detta kan innebära att man kan bättre förutsäga underhållsbehov, optimera lastning och lossning av fartyg, minska utsläpp och hantera resurser mer effektivt, samt ge ökade datainsikter och därmed stärka kundens affär. Curago kan hjälpa till med att skapa en smartport-strategi/roadmap som säkerställer ett värdefokus, samt att kravställa och driva implementeringar som säkerställer värderealisation.

Automation
Automation är en annan betydande trend inom hamnindustrin. Med automatiserade kranar och hanteringsutrustning kan hamnar effektivisera sin operation, öka säkerheten och minska risken för mänskliga fel. System kan arbeta dygnet runt utan avbrott och optimera användningen av tillgängliga resurser. Curago kan hjälpa till med utmaningarna kring att skapa robusta processer “end to end” samt med att definiera en optimal systemkonfiguration anpassad för att förbättra nyttjandegrad och möjliggöra terminalens operativa mål.

Cybersäkerhet
I och med den ökande digitaliseringen och användningen av internetanslutna system inom hamnindustrin är cybersäkerhet en kritisk utmaning. Hamnar måste skydda sina system från potentiella cyberattacker. En framgångsrik attack kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive driftsavbrott och datastöld. Curago kan hjälpa till med skräddarsydda lösningar och våra tjänster inkluderar riskbedömningar, säkerhetspolicyutveckling och implementering av säkerhetsåtgärder. Vi arbetar också med att utbilda våra kunder och deras team för att förbättra och höja deras medvetenhet om cybersäkerhet.

Kontakta oss på Curago för att höra mer om hur vi kan hjälpa er på er resa!
Thomas Zetterberg, PMP
info@curago.se

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar