Vårens trender

Med påsken alldeles runt hörnet är våren verkligen här för att stanna. Vi tänker därför dela med oss av några spaningar vi har gjort kring årets första kvartal. Vart är 2024 egentligen på väg?

Digitalisering & Automatisering:

Vi ser att detta fortsatt är stora drivare för både företag och offentlig verksamhet. Man vill bli bättre och effektivare och det är helt tydligt att detta fortsatt formar både kundupplevelse och arbetsliv.

Säkerhet & Hållbarhet:

I en alltmer digital värld är robust cyber- och informationssäkerhet inte bara ett måste – det är en prioriterad fråga. De flesta har även fokus på hållbarhet och eftersträvar bättre metoder. Här finns mer att göra avseende smarta digitala lösningar. Få företag vet dock hur man räknar på effekterna ur ett klimatperspektiv och det kan göra att det är svårt att driva igenom vissa lösningar internt.

AI & Människan: 

Vi kan knappast kalla detta en trendspaning utan att nämna AI. AI förändrar spelplanen och vi ser att vissa företag och verksamheter efterfrågar de mest effektiva sätten att använda denna teknologi, medan andra inte vet var de ska börja.

Parallellt med tekniken så pågår dessutom frågeställningar kring etiken avseende begränsningar och ägarskap av data som används. Här försöker vi som konsulter stötta våra uppdragsgivare i att våga prova och samtidigt reflektera kring hur vi kan använda och hur vi kanske inte ska använda AI.

Regulatoriska krav & Leda förändring:

För många branscher kommer konstant nya krav och regler att leva upp till. Är det inte CSRD så är det DORA eller NIS2. Regulatoriska krav är stora drivare för förändringar. Parallellt med dessa krav så bygger företag och verksamheter stödjande strukturer för att effektivt leda sin verksamhet och innovativa processer för att utvecklas. 

Här är det tydligt att de företag som har ett strukturerat arbetssätt i sitt förändringsarbete får större effekter, når målet snabbare, och har nöjdare medarbetare.

Curago 2024: 

Vi har kickstartat året med nya kunder och välkomnat nya anställda. Med en grund av närhet, erfarenhet och relevans strävar vi efter att vara den bästa konsultpartnern för våra kunder, vilket vi får svar på att vi är! Vi fortsätter vårt fokus att tillsammans skapa en framtid där vi alltid sätter nytta och värde främst.

Och med det önskar vi en riktigt Glad Påsk!

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar