TEama upp med Curago

Konsultbolag finns det många av. Men vi vågar påstå att inget annat är
som Curago. När vi ansluter oss till ert team får ni tillgång till vårt.
Och kompetensen som finns i det, den går både på bredden och på djupet.

Vi är alla seniora i ordets bästa bemärkelse. Det vill säga, vi bidrar med spetskompetens men också med omdöme. Det finns många goda skäl att välja Curago, men här
följer fyra specifika anledningar att anlita just oss:

Vi sätter nyttan främst

Vår främsta drivkraft är att skapa varaktig, hållbar nytta. Därför utgår alla våra rekommendationer och åtgärder från hur nyttan kan maximeras – på riktigt och i längden. När vi tror på något så säger vi det. Omvänt gäller att när vi ser att något skulle kunna fungera bättre, så har vi kurage att säga ifrån. Allt annat är slöseri med resurser.

Relationer som ger resultat

Vägen mot ett önskat mål kantas ofta av oförutsedda utmaningar som bäst hanteras tillsammans. Kännetecknande för långsiktiga förändringsprocesser är just att ny information kommer upp i ljuset efter hand. Vi erbjuder avtal som utgår från det önskade slutresultatet. På så sätt kan vi forma de konstellationer som gör mest nytta för er vid varje givet tillfälle.

Vi är prestigelösa

Varje Curagokonsult är beredd att axla det ansvar som rollen kräver. Samtidigt tvekar vi inte att ompröva gamla ställningstaganden när vi ställs inför förändrade förutsättningar och nya perspektiv. För oss går prestigelöshet hand i hand med professionalitet.

Ni får tillgång till hela teamet

Vi har välfungerande processer för kunskapsdelning vilket innebär att vi tillsammans kan erbjuda kompetenser som märkbart överträffar den hos varje enskild individ. Oavsett hur många Curagokonsulter ni har på plats, så har ni alltid tillgång till hela teamet – direkt eller indirekt

Våra tjänster

 Oss kan du anlita som traditionella konsulter, för att tillträda en interimsroll eller för att lösa ett specifikt problem.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er vidare? Hör av dig.