Tre trender inom hållbarhet

Tre trender inom hållbarhet: Carbon handprint, Digifysiska förutsättningar, Jämföra klimatnyttan! 2030 kommer Göteborg, tillsammans med 99 andra europeiska städer att vara klimatneutralt. När vi når målet kommer företag och invånare i Göteborg tillsammans ha sänkt våra koldioxidutsläpp med 90% jämfört med 2010 års nivå. Carbon handprint: Istället för att dokumentera sitt ”carbon footprint” (dvs den […]