Tre trender inom hållbarhet

Tre trender inom hållbarhet: Carbon handprint, Digifysiska förutsättningar, Jämföra klimatnyttan!

2030 kommer Göteborg, tillsammans med 99 andra europeiska städer att vara klimatneutralt. När vi når målet kommer företag och invånare i Göteborg tillsammans ha sänkt våra koldioxidutsläpp med 90% jämfört med 2010 års nivå.

Carbon handprint: Istället för att dokumentera sitt ”carbon footprint” (dvs den negativa miljöpåverkan en tjänst, produkt eller företag har), ser vi en trend med att i stället räkna på ”carbon handprint” dvs fokusera på att innan vi gör en förändring, räkna ut hur den nya tjänsten eller produkten kan bidra till att minska utsläppen av koldioxid.  På det sättet får företag in hållbarhet som en mätbar komponent i sitt business case.

Digifysiska förutsättningar: Att införa en digital lösning i en verksamhet hänger ofta ihop med en fysisk förutsättning. Exempelvis: en matvarukedjas digitala lösningar för kundernas självscanning ger även fysisk påverkan genom att varje butik får bygga om entrén, skapa utcheckningsytor innan den digitala lösningen kan implementeras.

Jämföra klimatnyttan: Genom att använda Avoided Emissions Framework kvantifierar och kommunicera företag sina insatser på ett tydligt sätt. Detta ramverk räknar på företagets undvikna utsläpp och kan avgöra vilken lösningen de ska införa, eller i vilken ordning en lösning ska införas.

Curago kan hjälpa er att ta steget eller fortsätta resan mot det hållbara företag ni vill vara.

Kontakta oss på Curago så hjälper vi er på er resa!
Anna-Karin Jönsson

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar